Logo + Logo

Mae Summit Cycles yn yr app

#shop #sport

Aberystwyth’s local bike shop. Serving the local cycling community for 25years. Well stocked Friendly, knowledgeable and expert staff and the best equipped cycle workshop in West Wales. Open 9am to 5pm Monday to Saturday.

Siop feiciau lleol Aberystwyth. Gwasanaethu'r gymuned feicio leol am 25 mlynedd. Staff cyfeillgar, gwybodus ac arbenigol a'r gweithdy beicio sydd â'r gorau yng Ngorllewin Cymru. Ar agor 9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn

Address:

65 North Parade, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2JN

 

Lawrlwythwch Ap Aberystwyth a darganfod mwy am Summit Cycles

Aberystwyth App for Android   Aberystwyth App for iPhone/iOS

Y gorau o Aberystwyth

Gwobrau

Gwobrau a chynigion unigryw i fusnesau lleol annibynnol

Digwyddiadau

Cyhoeddwyd gan sefydliadau lleol a phobl fel chi

Bws & Thrên

Gwybodaeth trafnidiaeth gyhoeddus amser real


A’n canllaw ymwelwyr i Aberystwyth, gwybodaeth am y llanw, newyddion a llawer mwy.

Aberystwyth App for Android   Aberystwyth App for iPhone/iOS

Lawrlwythwch Ap Aberystwyth heddiw