Re/Yng: Learning Journey meeting - Cyfarfod Teithiau Dysgu (via Teams)

Prynhawn Da/Good afternoon, Gweler yr agenda atodedig ar gyfer Cyfarfod Taith Ddysgu sydd i’w gynnal ddydd Iau, Mehefin 8fed, am 2 p.m. trwy Teams. I ymuno â'r cyfarfod, cliciwch ar y ddolent Teams a darperir isod. Please see the attached agenda for the Learning Journey Meeting to be held Thursday, June 8th, at 2 p.m. via Teams. Please click on the below Teams link to join the meeting. Diolch Sian [cid:[email protected]][cid:[email protected]] ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer, mobile app or room device Click here to join the meeting<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJlMzFkZmYtMzkzMS00NDUyLWIwYjUtYjdlZDgxODhkYTkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22319baa9a-8e8b-4d1e-86ae-f76a403f1c84%22%2c%22Oid%22%3a%2269053f24-84dc-4b99-a4fb-03af1b106e6c%22%7d> Meeting ID: 372 920 123 245 Passcode: GwtuYS Download Teams<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app> | Join on the web<https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting> [https://www.carmarthenshire.gov.wales/media/1222246/ccc-logo-microsoft-teams.png] Cyngor Sir Gâr | Carmarthenshire County Council Learn more<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Meeting options<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=69053f24-84dc-4b99-a4fb-03af1b106e6c&tenantId=319baa9a-8e8b-4d1e-86ae-f76a403f1c84&threadId=19_meeting_NDJlMzFkZmYtMzkzMS00NDUyLWIwYjUtYjdlZDgxODhkYTkx@thread.v2&messageId=0&language=en-US> Cyfarfod Microsoft Teams Ymunwch ar eich cyfrifiadur, ap symudol neu ddyfais ystafell Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJlMzFkZmYtMzkzMS00NDUyLWIwYjUtYjdlZDgxODhkYTkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22319baa9a-8e8b-4d1e-86ae-f76a403f1c84%22%2c%22Oid%22%3a%2269053f24-84dc-4b99-a4fb-03af1b106e6c%22%7d> ID y Cyfarfod: 372 920 123 245 Cod cyfrin: GwtuYS Lawrlwytho Teams<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app> | Ymuno ar y we<https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting> [https://www.carmarthenshire.gov.wales/media/1222246/ccc-logo-microsoft-teams.png] Cyngor Sir Gâr | Carmarthenshire County Council Dysgu rhagor<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Opsiynau cyfarfod<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=69053f24-84dc-4b99-a4fb-03af1b106e6c&tenantId=319baa9a-8e8b-4d1e-86ae-f76a403f1c84&threadId=19_meeting_NDJlMzFkZmYtMzkzMS00NDUyLWIwYjUtYjdlZDgxODhkYTkx@thread.v2&messageId=0&language=en-US> ________________________________________________________________________________ Prynhawn Da, Gobeithio eich bod chi i gyd yn cadw'n dda. Ymhellach i’r teithiau dysgu a gynhaliwyd ym mis Mawrth, gobeithiwn eu bod wedi bod yn werth chweil trwy roi gwell dealltwriaeth i chi o’r chwe sir, a’ch bod wedi llwyddo gwneud cysylltiadau defnyddiol yng Nghymru ac Iwerddon, sy’n rhan allweddol o’r profiad. Yn dilyn yr adborth a dderbyniwyd, hoffem eich gwahodd i gyfarfod Teams, sydd i’w gynnal ddydd Iau Mehefin 8, 2023, am 2 o’r gloch. A wnewch chi gadarnhau eich presenoldeb erbyn dydd Llun 5 Mehefin. *** Good afternoon, I hope you're all keeping well. Further to your learning journey that took place in March, we hope that it was worthwhile and that it has given you a better understanding of the six counties, and that you have made useful contacts in both Ireland and Wales which is a key part of the experience. Further to your feedback received, we would like to invite you to a Teams meeting that is to be held on Thursday June 8, 2023, at 2pm. Could you please confirm your attendance by Monday 5th June. Diolch/Thank you, Sian Sian Jones Cydlynydd Prosiect Llwybrau Celtaidd / Project Co-ordinator Celtic Routes Datblygu Economaidd / Economic Development Follow us on Facebook<https://www.facebook.com/Llwybrau-Celtaidd-Celtic-Routes-Beala%C3%AD-na-Gceilteach-115716253139919/>, Twitter<https://twitter.com/CelticRoutes> and Instagram<https://www.instagram.com/celticroutes/> www.celticroutes.info<http://www.celticroutes.info> sirgar.llyw.cymru | carmarthenshire.gov.wales Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg neu Saesneg You are welcome to contact us in Welsh or English

 

Download Aberystwyth App and find out more about this event

Aberystwyth App for Android   Aberystwyth App for iPhone/iOS

The best of Aberystwyth

Rewards

Exclusive rewards and offers at independent local businesses

Events

Published by local organisations and people like you

Bus & Train

Real-time public transport information


And our visitor's guide to Aberystwyth, tide information, news and so much more.

Aberystwyth App for Android   Aberystwyth App for iPhone/iOS

Download Aberystwyth App today