Financial record keeping - options

A group session to discuss the options available to you to keep your financial records Parc Busnes Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin, SA38 9DB Aberarad Business Park, Newcastle Emlyn, Carmarthenshire SA38 9DB Peidiwch a argraffu'r e-bost yma oni bai bo rhaid Please don't print this e-mail unless you really need to Ni ellir dal Antur Teifi yn gyfrifol am gynnwys yr e-bost hwn gan ei bod yn bosib taw barn bersonol yr awdur, ac nid barn y cwmni a fynegir. Os derbyniwyd yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r danfonwr ar unwaith os gwelwch yn dda, heb ddatgelu, copïo na dosbarthu’r neges. Er bod Antur Business yn gwarchod ei strwythur IT yn erbyn ymosodiadau feirws, ni ellir ei ddal yn gyfrifol os derbyniwch unrhyw ffeiliau â feirws ynddynt. Cynghorwn dderbynwyr i archwilio pob atodiad am feirws. Swyddfa Gofrestredig: Antur Teifi, Parc Busnes, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB. Coftresrwyd yng Nghymru Rh. 23194. TAW No: GB 485 2427 30 Antur Teifi may not be held responsible for the content of this email as it may reflect the sender’s personal view,and not that of the company. Should you receive this email in error, please notify the sender immediately and do not disclose, copy or distribute it. While Antur Teifi takes care to run anti-virus software on all servers and workstations, the company cannot be held responsible for any infected files that are received. It is advisable for all recipients to virus scan any file attachment. Menter Antur Cymru yw enw masnachol Antur Teifi. Mae Antur Teifi Cyf yn gymdeithas gofrestredig o fewn Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 2014. Rhif Cofrestru: 23194 Antur Cymru Enterprise is a trading name of Antur Teifi. Antur Teifi Cyf is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014. Registration no: 23194 Registered Address Antur Teifi, Business Park, Aberarad, Newcastle Emlyn, Carmarthenshire, SA38 9DB, Registered in Wales No.23194 VAT No: GB 485 2427 30

 

Download Aberystwyth App and find out more about this event

Aberystwyth App for Android   Aberystwyth App for iPhone/iOS

The best of Aberystwyth

Rewards

Exclusive rewards and offers at independent local businesses

Events

Published by local organisations and people like you

Bus & Train

Real-time public transport information


And our visitor's guide to Aberystwyth, tide information, news and so much more.

Aberystwyth App for Android   Aberystwyth App for iPhone/iOS

Download Aberystwyth App today